Märkliga dödsfall

Här tar man upp svårförklarliga dödsfall och försöker med vetenskapliga metoder förklara hur de har inträffat.

TV4
Programmet visas även i
Märkliga dödsfall
Märkliga dödsfall

Händelserna som sent kommer glömmas