Användarvillkor operatör TV4 Play

Senast uppdaterad 2023-08-09

(Användare via tv-operatör)

Dessa villkor gäller för dig som har tillgång till innehåll på TV4 Play ("Tjänsten”) som en del av det tv-paket du köpt av din tv-operatör.

Villkoren gäller från och med den 10 augusti 2023. Vill du se C Mores tidigare användarvillkor för operatörer kan du ta del av dem här.

Tjänsten tillhandahålls av TV4 AB org. nr. 556242-7152 (”TV4”).

1. Allmänt

TV4 Play är en tjänst där du ges möjlighet att, beroende på vilken typ av abonnemang du har, streama sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler med eller utan reklam. Du kan ta del av Tjänsten på www.tv4play.se (”Webbplatsen”) och i TV4 Plays appar. För att kunna ta del av Tjänsten krävs att du har ett avtal med en av de tv-operatörer som vi samarbetar med samt att du registrerat ett användarkonto hos oss.

Ett användarkonto skapas när du registrerar dig på Webbplatsen eller i appen efter att du ingått ett avtal om tillgång till Tjänsten med en tv-operatör.

Om ditt avtal med din TV-operatör upphör kommer du inte längre ha access till det betalpaket du tidigare haft via din operatör men du behåller ditt användarkonto hos oss och får då tillgång till vårt kostnadsfria paket. För det paketet gäller våra vanliga användarvillkor som du hittar här.

Vill du inte behålla ditt användarkonto och kostnadsfria paket kan du avsluta det, mer information om hur du gör det finner du på Webbplatsen eller i appen.

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med vår personuppgiftspolicy samt de övriga villkor och den information som anges i samband med köp av abonnemang hos tv-operatör, de villkor som gäller för användning av Tjänsten.

Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt för att hålla dem uppdaterade. Du ansvarar för att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter och lösenord. Du ska omedelbart meddela TV4 om du vet eller misstänker att någon annan har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

TV4 förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Läs mer om detta nedan.

TV4 förbehåller sig även rätten att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Användarvillkoren.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. Vi ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du saknar något av det föregående. Möjliga mottagarenheter och antalet enheter och strömmar du kan använda samtidigt, framgår av information på Webbplatsen. Vi förbehåller oss även rätten att ändra möjliga mottagarenheter och antal enheter och strömmar du kan använda samtidigt samt de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

Du har endast rätt att ta del av innehåll via Tjänsten när du befinner dig i Sverige. Du har dock möjlighet att under vissa förutsättningar, och i enlighet Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden, ta del av innehåll via Tjänsten när du tillfälligt befinner dig utanför Sverige men inom EU/EES-området.

3. TV4:s ansvar för fel i och försenad leverans av Tjänsten

Då du har köpt tillgång till Tjänsten via en tv-operatör ansvarar TV4 inte på något sätt, oavsett orsak, för att du inte kan ta del av Tjänsten eller för förseningar som uppstår i leverans av Tjänsten. TV4 hänvisar i dessa fall till de villkor som framgår av ditt avtal med din tv-operatör.

Vidare gör Tjänstens karaktär att störningar (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem) kan förekomma som kan innebära att du inte kan ta del innehållet i Tjänsten. TV4 ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem.

4. Användning av Tjänsten m.m.

Du ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk (det innebär till exempel att du inte får använda ditt konto för att visa innehåll i Tjänsten i offentliga lokaler). Allt material som du får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Du får inte förfoga över material som du får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att du inte får sprida eller kopiera sådant material, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte. Du får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som TV4 använder för att skydda Tjänsten.

Ditt agerande i strid med denna punkt ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för TV4 att omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsten. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för dig.

5. Olämpligt innehåll

Det kan finnas innehåll i Tjänsten som kan vara eller uppfattas som olämpligt för minderåriga eller andra. Du ansvarar för att minderåriga inte tar del av olämpligt innehåll via ditt användarkonto.

6. Sociala medier

Tjänsten kan låta dig integrera dina aktiviteter i Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av andra nätverkstjänster, t.ex. Twitter och Facebook (”Sociala Medier”), genom att exempelvis låta andra ta del av den profil som du har på Tjänsten samt dela länkar med andra användare av Tjänsten. Om du väljer att aktivera sådan funktion kan det bli möjligt för andra att se den profil som du har på Tjänsten. Du samtycker till och är införstådd med att vi inte ansvarar för innehållet när det har integrerats med Sociala Medier.

TV4 förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsten om du använder Tjänsten i samband med Sociala Medier på ett sätt som TV4 bedömer som klandervärt, t.ex. (i) publicering som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, (ii) skicka skräppost till andra användare, och/eller (iii) i övrigt göra något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter eller som på annat sätt innebär en kränkning av/intrång i TV4:s eller tredje parts rättigheter.

7. Rätt för TV4 att stänga av Tjänsten

TV4 kan, utöver vad som anges i punkten 4, stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om TV4 (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll, (iii) om din TV-operatörs avtal med oss upphör (se mer om det nedan), eller (iv) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsten. Från TV4 sida kan information om sådan avstängning/stängning ske via email, telefon eller information på Webbplatsen. För frågor om återbetalning i sådana situationer får du vända dig till din TV-operatör.

Om ditt avtal med din tv-operatör upphör kommer du behålla ditt användarkonto och få access till vårt kostnadsfria paket.

8. Personuppgifter

För personuppgifter som behandlas i samband med att du skapar ett användarkonto och använder Tjänsten ansvarar TV4. Mer information om hur TV4 behandlar personuppgifter hittar du i vår Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i appen. TV4 använder också cookies och liknande teknologier på sina plattformar, för mer information om hur cookies hanteras, se vår Cookiepolicy som även den finns tillgänglig på Webbplatsen och/eller i appen.

För behandling av personuppgifter som du lämnat till din TV-operatör ansvarar TV-operatören.

9. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsten och innehåll m.m.

TV4 förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för dig kommer som regel att kommuniceras via email/meddelande, på Webbplatsen eller i appen, varför du rekommenderas att regelbundet uppdatera dig via Webbplatsen och/eller appen.

Innehållet i Tjänsten uppdateras regelbundet och förändras kontinuerligt (rättigheter tillkommer och utgår) och sådana förändringar ska inte ses som ändringar under denna punkt. Detta innebär bland annat att TV4 inte är skyldig att kommunicera sådana förändringar och att nämnda förändringar alltid kan genomföras utan ditt godkännande.

Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att det att ändring av Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten har trätt ikraft, anses du ha accepterat ändringen. Du hittar alltid de tidigare villkoren här. Om du väljer att inte acceptera ändringen kan detta innebära att vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda dig tillgång till Tjänsten.

TV4 har rätt att utan ditt samtycke överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till annan.

10. Tvist

Vid tvist mellan TV4 och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol. Som kund kan du också initiera ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), mer information om detta hittar du i våra vanliga användarvillkor som finns tillgängliga här.

11. Kundservice

Användaren är välkommen att kontakta TV4:s kundservice för ytterligare information eller vid behov av teknisk support. Kontaktuppgifter till TV4:s kundservice återfinns på Webbplatsen. För frågor som t.ex. rör fakturor, ångerrätt och försenad leverans ber vi dig kontakta din tv-operatör.