tv4play logo

Klimat & Vetenskap

TV4:s reporter om bränderna i Australien: ”Helt okontrollerade”

De stora bränderna i Australien fortsätter. TV4:s reporter Elisabet Frerot är på plats i Sydney och rapporterar om läget. Dessutom analyserar Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet, kopplingen mellan den extremtorka som råder och klimatförändringar. Det är det vamaste och torraste året i Australien sedan början 1900-talet, säger han.

TV4:s reporter om bränderna i Australien: ”Helt okontrollerade”

De stora bränderna i Australien fortsätter. TV4:s reporter Elisabet Frerot är på plats i Sydney och rapporterar om läget. Dessutom analyserar Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska rådet, kopplingen mellan den extremtorka som råder och klimatförändringar. Det är det vamaste och torraste året i Australien sedan början 1900-talet, säger han.

Det här är Vetenskapsredaktionen

Journalister, forskare och experter

Gruppen består av Susanna Blatschefsky, veteran inom miljö-, klimat och vetenskapsjournalistik, Madeleine Westin, chef för TV4:s väderredaktion, erfarna reportrarna Lennart Hultman-Boye och Anneli Megner Arn, samt geologen Johan Kylenstierna.