Sverige och EU vill stoppa användningen av rysk gas: “Ett stort beroende”

,
7 min 28 sek
Kriget i Ukraina påverkar hela världen och väcker många frågor, bland annat hur omvärlden kan minska sitt beroende av energi från Ryssland. I Sverige vill majoriteten av riksdagspartierna stoppa all import av gas och olja från Ryssland, som står för 40 procent av den globala produktionen av fossila bränslen. Frågan diskuteras också inom EU, men den stora utmaningen är vad man ska ersätta dessa energikällor med. Oskar Ahnfelt, chef för samhällskontakter på Vattenfall och Lina Bertling, professor på KTH, berättar hur beroendet ser ut i dagsläget och vilka alternativa energikällor som finns att tillgå.
11 april 2022

Sverige och EU vill stoppa användningen av rysk gas: “Ett stort beroende”

,
7 min 28 sek
Kriget i Ukraina påverkar hela världen och väcker många frågor, bland annat hur omvärlden kan minska sitt beroende av energi från Ryssland. I Sverige vill majoriteten av riksdagspartierna stoppa all import av gas och olja från Ryssland, som står för 40 procent av den globala produktionen av fossila bränslen. Frågan diskuteras också inom EU, men den stora utmaningen är vad man ska ersätta dessa energikällor med. Oskar Ahnfelt, chef för samhällskontakter på Vattenfall och Lina Bertling, professor på KTH, berättar hur beroendet ser ut i dagsläget och vilka alternativa energikällor som finns att tillgå.
11 april 2022