Personuppgiftspolicy för C More 2023-02-01

Senast uppdaterad 2021-05-31

Giltighetstid 2023-02-01 till 2023-08-09, läs den nya personuppgiftspolicyn för TV4 Play här.

För att ta del av länkar i detta dokument som inte fungerar, vänligen kontakta kundservice för mer information, ring 0772-12 44 44 eller maila info@tv4.se.

Vi vill uppmärksamma dig på att C Mores innehåll flyttar till TV4 Play efter sommaren. Du kommer då att bli kund hos TV4 istället. För den nya TV4 Play-tjänsten kommer TV4 att ta över personuppgiftsansvaret och det innebär att en annan personuppgiftspolicy kommer att gälla. Du kan redan nu kan ta del av den nya policyn här. Till dess att flytten sker till TV4 Play gäller C Mores personuppgiftspolicy nedan.

C More är en tjänst där du ges möjlighet att, beroende på valt paket, genom streaming se sport, filmer, serier, TV-program, barninnehåll och linjära TV-kanaler (”Tjänsten”). Du kan ta del av Tjänsten på www.cmore.se (”Webbplatsen”) och i C Mores appar. Tjänsten köper du antingen av C More Entertainment AB (org.nr. 556053-7309) (”C More”) eller av din TV-operatör.

Om du har köpt Tjänsten av Telia, gäller personuppgiftspolicyn nedan. Om du istället tar del av Tjänsten via din TV-operatör gäller den personuppgiftspolicy som du kan ta del av här.

Personuppgiftspolicy för C More

Gäller från 1 februari 2023. Vill du läsa vår tidigare Personuppgiftspolicy kan du ta del av den här.

Innehåll

1.Personuppgifter vi samlar in

2.Hur vi använder personuppgifter

3.Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

4.Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

5.Dina individuella rättigheter

6.Säkerhet för dina personuppgifter

7.Var vi sparar och behandlar personuppgifter

8.Vårt bevarande av personuppgifter

9.Ändringar i denna personuppgiftspolicy

10.Kontakta oss

11.Ändringshistorik

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls på webbsiten cmore.se eller genom applikationer. Tjänsten beställer du från C More.

I den här personuppgiftspolicyn förklarar vi hur C More som är personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter i anslutning till Tjänsten. Personuppgiftspolicyn gäller inte för dig som abonnerar på C More-tjänster via annan part , t.ex. när avtal tecknas med operatör för tillhandahållande av sådana tjänster. För dig gäller i stället en separat personuppgiftspolicy som finns på www.cmore.se.

C More ansvarar för innehållet i tjänsterna och levererar och producerar program för visning på Tjänsten.

Vi använder information som vi samlar in om dig för fyra huvudsakliga skäl:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) Tjänsten,

 • för att tillhandahålla rekommendationer i Tjänsten och anpassa Tjänsten för dig,

 • för att visa och mäta reklam i Tjänsten (som kan vara delvis reklamfinansierad), samt

 • för att skicka kommunikation, konsumentundersökningar och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.

Av dessa skäl kombinerar vi de uppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

C More och TV4 Media AB (”TV4”), ingår i samma koncern (”Koncernen”). TV4 tillhandahåller C More:s systertjänst TV4Play.se som är en reklamfinansierad tjänst. Respektive tjänst som tillhandahålls har sin egen personuppgiftspolicy.

Denna personuppgiftspolicy gäller enbart för din användning av Tjänsten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka på länkarna till de olika avsnitten nedan.

Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med, att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs

1. Personuppgifter vi samlar in

1.1 En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter.

1.2 Vissa personuppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar och administrerar ditt användarkonto för Tjänsten, när du svarar på konsumentundersökningar eller kontaktar oss för support. Vi samlar även in personuppgifter indirekt genom att registrera hur du använder Tjänsten. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

 • Kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt namn och email-adress.

 • Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in det lösenord som används för din åtkomst av Tjänsten.

 • Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel födelseår, postnummer och kön och segmenterad data kopplat till hushållsuppgifter såsom typ av bostad.

 • Betalningsdata. Våra samarbetspartners för betallösningar (Klarna och Nets) samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla och genomföra din betalning i samband med köp av abonnemang och andra betaltjänster som vid var tid erbjuds i Tjänsten. Klarna och Nets är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker i deras respektive betallösning och för dessa behandlingar gäller därför Klarnas respektive Nets egna policys.

 • Tittarhistorik. Vi samlar in uppgifter om hur du konsumerat innehåll i Tjänsten (t.ex. vilka program du har tittat på, vilken programtyp du verkar mest intresserad av, hur ofta du använder Tjänsten och från vilken typ av enhet du tagit del av Tjänsten).

 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in uppgifter via cookies, vilka beskrivs närmare i vår cookiepolicy (generellt kan sägas att det är information om hur din enhet interagerat med Tjänsten, t.ex. vilka inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest).

 • Support, feedback m.m. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden samt konsumentundersökningar via email. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kommer samtalen spelas in för din och vår säkerhet samt för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande. Resultaten från konsumentundersökningarna använder vi för att kunna möjliggöra god service och support. Vi använder även resultaten för att kunna jämföra resultat från undersökningar över tid (undersökningen kan komma att genomföras igen med dig och vi vill kunna jämföra resultat från tidigare tillfälle).

 • Personuppgifter för att kontrollera folkbokföringsadress. Via BankID behandlas dina uppgifter för att kontrollera din folkbokföringsadress i syfte att följa EU-förordning 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden. Via BankID får vi ditt personnummer som sedan kontrolleras mot det statliga personadressregistret (SPAR). Efter att denna kontroll genomförts raderas såväl personnummer som folkbokföringsadress omgående.

 • Information om din användning av andra tjänster/produkter som tillhandahålls inom Koncernen. Utifrån det innehåll som du har tagit del av via de olika tjänster som tillhandahålls av bolag inom Koncernen identifierar vi vilket innehåll som kan vara relevant för dig. Personuppgifter kan således inhämtas och delas mellan C More och TV4

1.3 Vi kan även erhålla uppgifter från tredje part. Dessa uppgifter skyddar vi på samma sätt som vi skyddar andra personuppgifter och i enlighet med vad som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Sådana tredje partskällor kan t.ex. vara:

 • Bolag som säljer demografiska data. Denna data innehåller i regel inte personuppgifter utan utgör endast statistik och liknande. Informationen används för att verifiera och i vissa fall komplettera information vi redan har.

 • Sociala nätverk, under förutsättning att du har gett oss åtkomst till dina uppgifter.

 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.

 • Partners som vi samarbetar med för tillhandhållande av betallösningar för att kunna verifiera dina köp.

 • Offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

1.4 För att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan.

2. Hur vi använder personuppgifter

2.1. Vi använder information som vi samlar in om dig för följande huvudsakliga syften:

 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) Tjänsten,

 • för att tillhandahålla rekommendationer i Tjänsten och anpassa Tjänsten för dig,

 • för att skicka kommunikation, konsumentundersökningar via email och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig,

 • för att visa och mäta reklam i Tjänsten (som kan vara delvis reklamfinansierad), samt

 • för att skapa profiler i Tjänsten för att möjliggöra anpassade rekommendationer av program

2.2 Tillhandahålla, förbättra och anpassa Tjänsten.

Detta innefattar att:

 • Tillhandahålla Tjänsten. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, för att visa personanpassat innehåll och för att tillhandahålla kundsupport. Som tidigare nämnts samarbetar C More med Nets och Klarna som tillhandahåller betallösningar. Eftersom själva transaktionen sker hos Nets eller Klarna så erhåller inte C More ditt fullständiga kreditkortsnummer men får del av sådan information som är nödvändig för att (i) kunna verifiera ditt abonnemang, och (ii) kunna kommunicera med dig kring ditt köp. Utöver detta är vi, enligt bokföringslagen, skyldiga att spara viss transaktionsdata.

 • Förbättra och utveckla Tjänsten. Vi kommer att underhålla, testa, förbättra och utveckla Tjänsten med hjälp av statistik om hur Tjänsten används. För detta syfte använder vi till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende och sökfrågor för att förbättra relevansen av sökresultat, samt användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras. Vi kommer även att utföra konsumentundersökningar för att förstå dina behov och önskemål.

 • Analys/Affärsutveckling. Vi använder uppgifter i syfte att ta fram aggregerade analyser som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Analysen kan även omfatta/användas för analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering av Tjänsten, trender, statistik, m.m. vilket hjälper oss i vårt arbete med att utveckla Tjänsten. Huvudsakligen används aggregerad och/eller anonym data i samband med denna senare typ av analys.

 • Kundsupport. Ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja Tjänsten.

 • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda din och Tjänstens säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, säkerhetsincidenter och för att lösa ev. tvister, samt fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtal.

2.3 Personliga rekommendationer och anpassning av Tjänsten för dig.

För att ge dig en anpassad användarupplevelse av Tjänsten rekommenderar vi innehåll till dig i Tjänsten. Rekommendationerna baseras bl.a. på vad du tidigare har tagit del av för innehåll. Rekommendationer kan även ges utifrån den målgrupp/det segment du tillhör. Med målgrupp/segment avses en grupp användare som har liknande egenskaper som du har, t.ex. tillhör samma åldersintervall, har samma kön, delar lika intressen (dvs. tar del av liknande innehåll i Tjänsten). För att få ditt segment använder vi följande information:

 • Data inhämtad från Tjänsten (tittar- och surfhistorik från C More).

 • Information från våra kundregister.

 • Information från andra tjänster som tillhandahålls inom Koncernen (t.ex. vilken målgrupp/segment du anses tillhöra vid din användning av de andra tjänsterna).

 • Information från konsumentundersökningar.

2.4 Visa och mäta reklam i Tjänsten.

Eftersom C More delvis är en reklamfinansierad tjänst visar vi reklam (avseende andra företags produkter och tjänster) i samband med att innehållet spelas upp. För att visa reklam som kan vara relevant för dig, använder vi, förutom de uppgifter du lämnat i samband med registreringen av ditt användarkonto, uppgifter som vi samlar in om dig, information om vilken typ av innehåll du tittat på i Tjänsten och därmed även vilket segment du tillhör (i såväl Tjänsten som i andra tjänster inom Koncernen). På detta sätt kan vi visa dig personligt anpassad reklam som du kan vara intresserad av. Vi kommer att verifiera dina kontouppgifter mot TV4 och Telia och därmed få viss begränsad kompletterande information om dig, t.ex. kön, som vi lagrar i vårt dataregister. Du har alltid möjlighet att avstå från att få personligt anpassad reklam (läs mer om hur du gör det under avsnittet ”Dina individuella rättigheter”). Det kommer inte innebära att du slutar ta emot reklam i Tjänsten, den kommer dock inte att vara anpassad för dig. Vi mäter även räckvidden av våra annonsörers kampanjer i syfte att följa upp och analysera resultatet av reklamen.

2.5 Kommunikation.

Vi använder dina uppgifter för att administrera vår kundrelation och kommunicera med dig (t.ex. via e-post) exempelvis för att meddela dig angående ändringar i avtalsvillkor eller i personuppgiftspolicyn och när säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga och informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt. Vi kan även kommunicera med dig vid uppföljning av dina svar på konsumentundersökningen via email. Detta får endast ske om du uttryckligen har godkänt att vi får kontakta dig i en i kontaktfråga i konsumentundersökningen.

2.6 Marknadsföring.

Vi använder även dina uppgifter för att marknadsföra våra egna och andra annonsörers produkter och tjänster, såväl i Tjänsten som på externa plattformar. I det följande beskrivs på vilket sätt vi använder dina uppgifter för det här ändamålet:

 • Direktmarknadsföring: Vi använder dina uppgifter för att skicka direktmarknadsföring (dvs. marknadsföring via mail eller push-notiser i vår app) till dig avseende våra tjänster och produkter. När vi skickar sådan marknadsföring till dig kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick. Push-notiser stänger du av i fliken ”Inställningar” på ditt konto.

 • Intressebaserad marknadsföring och retargeting: Vi använder data om hur du använder Tjänsten för att ge dig s.k. intressebaserad marknadsföring avseende våra tjänster och produkter. När du besöker vår webbsida, kommer några av de cookies och/eller liknade spårningstekniker vi placerar på din dator för annonseringsändamål, registrera innehåll du tar del av och ditt läs- och klickmönster så att vi ska förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer eller marknadsföring i din webbläsare (på andra hemsidor) och/eller i sociala medier såsom t.ex. Facebook och/eller Instagram (retargeting), baserat på de intressen som vi har uppfattat som relevanta för dig.

 • Vilken annan information kan användas vid val av annons: Marknadsföringen kan baseras på information om hur du använder Tjänsten och innehåll i Tjänsten som du tagit del av. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, användningsdata från våra annonsörers och partners webbsiter och appar.

 • Betydelsen av Cookie-inställningar för vilka annonser som visas: Om du väljer att stänga av cookies i din webbläsare kommer du inte heller att erhålla intressebaserad marknadsföring avseende våra produkter och tjänster på andra hemsidor och/eller i sociala medier. Notera att du även fortsatt kommer att få marknadsföring för dessa tjänster, dock utan att dessa är anpassade just för dig. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse. Se mer under avsnittet ”Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter” nedan. Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad marknadsföring samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

 • Delning av anonymiserad data med annonsörer: Vi kan även dela anonym beteendedata om våra användare till våra annonsörer, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonym data är information som inte går att koppla till en individ och där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare.

3. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter med andra. I samband med att vi tillhandahåller Tjänsten till dig kan det dock vara nödvändigt för oss att dela din information med andra så att vi kan leverera Tjänsten till dig. Exempelvis delar vi, såsom förklarats ovan, vissa uppgifter (t.ex. uppgift om segment) inom Koncernen. Övriga bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vi delar dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. leverantörer av IT-tjänster, IT-system, m.m.) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

4. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

4.1 Under ”Inställningar” i ditt användarkonto ser du de personuppgifter du lämnat direkt till oss, dvs. de uppgifter du angav när du skapade ditt konto. Dessa uppgifter kan du ändra på egen hand direkt i Tjänsten. Uppgifter som du indirekt lämnar till oss, dvs. information som samlas in i samband med att du använder Tjänsten såsom t.ex. tittarhistorik, har du ingen direkt tillgång till i Tjänsten. Du kan dock ladda ner denna information genom att gå in på vår GDPR site.

4.2 Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring avseende våra produkter och tjänster via email kan du använda avregistreringslänken som finns med i varje mailutskick. Push-notiser i apparna stänger du av i fliken ”Inställningar” i ditt konto.

4.3 Eftersom C More delvis är en reklamfinansierad tjänst kan du inte tacka nej till reklamen som visas i Tjänsten. Du kan däremot välja att inte få någon anpassad reklam (det finns då risk för att den inte upplevs som lika relevant för dig). För att tacka nej till detta kan du gå in på vår GDPR site och tackar nej till anpassad reklam.

4.4 Som vi nämnde ovan samlar vi även in uppgifter om dig via cookies. Om du väljer att helt stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse. Läs mer om detta och hur du går till väga för att begränsa användningen av cookies i vår cookiepolicy.

5. Dina individuella rättigheter

Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.

 • Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (detta gäller dock bara för behandling som utförs med stöd av samtycke eller som utförs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och enbart sådana uppgifter du själv har tillhandahållit oss).

 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter t ex i vissa fall när behandlingen är baserad på berättigat intresse.

 • Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke). Notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades. För att återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud per email: dpo@tv4.se.

 • Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten ansvarig tillsynsmyndighet).

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna bör du i första hand besöka vår GDPR site där du hittar svar på de flesta frågorna. Du är självklart även välkommen att kontakta oss direkt via uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

6. Med vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

Som framgår ovan (”Hur vi använder personuppgifter” samt ”Anledningar till att vi delar dina personuppgifter”) behandlar vi dina uppgifter för flera olika syften eller ändamål. Ändamålet för behandlingen styr vilken laglig grund som kan användas.

6.1 De lagliga grunderna som vi använder för de olika ändamålen:

Avtal: Den behandling vi utför, t.ex. när vi behandlar dina kontaktuppgifter och information om innehåll som du har konsumerat, är nödvändig för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla Tjänsten till dig och när det är nödvändigt erbjuda support i enlighet med våra användarvillkor. Den lagliga grunden är därför avtal.

Berättigat intresse (kallas ibland också för intresseavvägning): Viss behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål avseende våra produkter och tjänster och vid behandling för statistiska ändamål, analyser av användandet av Tjänsten för affärsändamål, i samband med rättsliga tvister eller för att förebygga missbruk och bedrägerier gör vi med stöd av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter för dessa ändamål.

Lagkrav: Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. när dina uppgifter behöver sparas viss tid enligt bokföringslagen.

Samtycke: i vissa fall baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på att du har godkänt att vi använder dem för ett visst ändamål. Det här gäller tex för när vår marknadsföring baseras på personuppgifter som vi har inhämtat via cookies. För mer information om detta se vår Cookie policy.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och metoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, obehörig användning och utlämnande. Exempelvis lagras dina personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering eller motsvarande tekniker. Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en hög nivå av säkerhet.

8. Var vi sparar och behandlar personuppgifter

8.1 Personuppgifter som samlas in av oss lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, våra samarbetspartners, våra bolag inom Koncernen eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna personuppgiftspolicy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

8.2 Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, vilket kan ske, så har laglig grund säkrats, exempelvis genom avtal innehållandes de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Vi kommer även se till att de som mottar uppgifterna håller en hög säkerhetsnivå för uppgifterna och vi håller oss löpande uppdaterade om utvecklingen inom området för överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9. Hur länge sparar vi personuppgifter

91. Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. enligt bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt syftet som avgör.

92. Även om bevarandeperiod varierar, sparar vi i regel dina användarkontouppgifter så länge som du är en registrerad användare av Tjänsten, och upp till ett (1) år därefter (för marknadsföringsändamål). Vissa uppgifter raderas dock löpande, t.ex. uppgifter som samlas in via cookies som raderas i enlighet med vår cookiepolicy. Detta gör att vi enbart använder relevant information och ger oss möjlighet att ge dig aktuell information och en i tiden anpassad användarupplevelse.

10. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

10.1 Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs t.ex. för att återspegla kundfeedback och ändringar i Tjänsten. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.

10.2 Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi behandlar dina personuppgifter, meddelas du via notis i Tjänsten, anslag på webbsiten eller via e-post innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

11. Kontakta oss

11.1 C More Entertainment AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Tjänsten och som omfattas av denna personuppgiftspolicy.

11.2 Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, vill framföra ett klagomål eller utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR går det bra att i första hand kontakta C More. Du kan kontakta oss här eller skriva till vårt Dataskyddsombud.

11.3 Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: CMORE och TV4 Att: Dataskyddsombud Tegeluddsvägen 3-5 115 41 Stockholm Mailadress: dpo@Tv4.se

Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss om du har funderingar, frågor eller klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter så att vi får möjlighet att hjälpa dig men du kan också välja att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade policyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare av Tjänsten den 25 maj 2018, och från den dagen tillämpas på din användning av Tjänsten. policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

December 2019: Förtydliganden/ändringar i policyn med anledning av den separation som har skett från övriga Bonnierbolag efter uppköpet av Telia. Den uppdaterade policyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga användare av Tjänsten den 2 december 2019, och från den dagen tillämpas på din användning av Tjänsten. Förtydligande med anledning av EU-förordning 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online.

Maj 2021: Justeringar för att reflektera att Telia och C More har ett gemensamt personuppgiftsansvar för Tjänsten.

Juni 2022: Justeringar för att anpassa till C Mores delvis reklamfinansierade tjänst.

September 2022: Justeringar för att anpassa till konsumentundersökningar.

Februari 2023: Justeringar för att C More är personuppgiftsansvarig (det gemensamma personuppgiftsansvaret med Telia upphör).