tv4play logo

Kvinnliga chefer mer kompetenta än sina manliga kollegor

Anställda tycker att traditionellt kvinnliga ledaregenskaper är viktigare än manliga. Dessutom visar en ny rapport från fackförbundet Ledarna att kvinnor är mer kompetenta än män i ledarroller.

Kvinnliga chefer mer kompetenta än sina manliga kollegor

Anställda tycker att traditionellt kvinnliga ledaregenskaper är viktigare än manliga. Dessutom visar en ny rapport från fackförbundet Ledarna att kvinnor är mer kompetenta än män i ledarroller.