tv4play logo

SD vill förbjuda utpekade imamer att besöka moskéer

Sex män bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Nu vill Sverigedemokraterna förbjuda de utpekade männen att besöka moskéer.

SD vill förbjuda utpekade imamer att besöka moskéer

Sex män bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Nu vill Sverigedemokraterna förbjuda de utpekade männen att besöka moskéer.