tv4play logo

Interna källor kritiska: Regeringen lät Folkhälsomyndigheten springa solo

I det år Sverige nu levt med pandemin har det gång på gång ställts frågor om Sveriges vägval – ett vägval som till en början kraftigt skilde sig från våra grannländer. Men varför blev det som det blev? TV4Nyheterna har med hjälp av interna källor kartlagt regeringens krishantering under krisens första månader och kan nu berätta att det länge funnits stark kritik mot bristande styrning och handlingskraft hos maktens absoluta kärna i Sverige.

Interna källor kritiska: Regeringen lät Folkhälsomyndigheten springa solo

I det år Sverige nu levt med pandemin har det gång på gång ställts frågor om Sveriges vägval – ett vägval som till en början kraftigt skilde sig från våra grannländer. Men varför blev det som det blev? TV4Nyheterna har med hjälp av interna källor kartlagt regeringens krishantering under krisens första månader och kan nu berätta att det länge funnits stark kritik mot bristande styrning och handlingskraft hos maktens absoluta kärna i Sverige.