tv4play logo

Lisa Englund berättar för Felix Almsved att hon var i Oslo under Anders Breiviks massmord

Det blir en känslosam dejt för Lisa Englund och Felix Almsved när hon berättar att hon bodde och levde i Oslo när Anders Breivik utförde sitt terrordåd och massmord.

Lisa Englund berättar för Felix Almsved att hon var i Oslo under Anders Breiviks massmord

Det blir en känslosam dejt för Lisa Englund och Felix Almsved när hon berättar att hon bodde och levde i Oslo när Anders Breivik utförde sitt terrordåd och massmord.