tv4play logo

Blue bloods

Om familjen Reagan vars medlemmar alla arbetar inom rättssystemet. Frank Reagan är New Yorks polismästare och han styr sin avdelning lika diplomatiskt som sin familj.