tv4play logo

Vibekes höjdskräck tar över

Norska laget vandrar i branta berg och Vibeke tvingas bita ihop och övervinna sin höjdskräck.

Vibekes höjdskräck tar över

Norska laget vandrar i branta berg och Vibeke tvingas bita ihop och övervinna sin höjdskräck.

Säsong 3

8 avsnitt

Säsong 2

Säsong 1