Simona Ahrnstedt: ”Jag har baxat in romance i Sverige”

Under de senaste åren har utgivningen av kärleksromaner ökat i Sverige, men vägen har hit har inte skett utan ett visst motstånd, Författaren Simona Ahrnstedt menar att ”ett visst kvinnohat” ligger bakom den ibland nedlåtande synen på genren. Juristen och författaren Heléne Holmström, säger att romance är världens största bokgenre.

Simona Ahrnstedt: ”Jag har baxat in romance i Sverige”

Under de senaste åren har utgivningen av kärleksromaner ökat i Sverige, men vägen har hit har inte skett utan ett visst motstånd, Författaren Simona Ahrnstedt menar att ”ett visst kvinnohat” ligger bakom den ibland nedlåtande synen på genren. Juristen och författaren Heléne Holmström, säger att romance är världens största bokgenre.

Säsong höst 2020

30 avsnitt av 96

Live