tv4play logo

Grönsaksodling under jorden: ”framtidens jordbrukare”

Johan Jörgensen berättar om grönsaksodling under jorden i storstäder: ”Måste flytta matproduktionen närmare människorna” Europas största vertikala inomhusodling finns i Stockholm och det ligger en helt ny teknisk innovation bakom projektet.

Grönsaksodling under jorden: ”framtidens jordbrukare”

Johan Jörgensen berättar om grönsaksodling under jorden i storstäder: ”Måste flytta matproduktionen närmare människorna” Europas största vertikala inomhusodling finns i Stockholm och det ligger en helt ny teknisk innovation bakom projektet.

Säsong vår 2020

102 avsnitt av 115

Live