tv4play logo

För få kvinnor blir professorer: "Män premieras framför meriter"

Inte ett enda lärosäte i Sverige har en jämt könsfördelad professorskår. Det visar en undersökning som presenteras idag, gjord av stiftelsen Allbright. Trots att kvinnor är i majoritet bland svenska studenter, så är inte ens en tredjedel av svenska professorer kvinnor. Och i undersökningen menar man att kvinnor motarbetas i strävan efter en akademisk karriär.

För få kvinnor blir professorer: "Män premieras framför meriter"

Inte ett enda lärosäte i Sverige har en jämt könsfördelad professorskår. Det visar en undersökning som presenteras idag, gjord av stiftelsen Allbright. Trots att kvinnor är i majoritet bland svenska studenter, så är inte ens en tredjedel av svenska professorer kvinnor. Och i undersökningen menar man att kvinnor motarbetas i strävan efter en akademisk karriär.

Säsong vår 2020

100 avsnitt av 115

Live