tv4play logo

Kan du tänka dig hyra kläder till jobbmötet?

Jonas Larsson lektor vid textilhögskolan i Borås berättar om hur vi måste jobba mer hållbart med våra textiler. Att hyra kläder istället för köpa kan komma att bli framtidens sätt att tänka klimatsmart.

Kan du tänka dig hyra kläder till jobbmötet?

Jonas Larsson lektor vid textilhögskolan i Borås berättar om hur vi måste jobba mer hållbart med våra textiler. Att hyra kläder istället för köpa kan komma att bli framtidens sätt att tänka klimatsmart.

Säsong vår 2020

110 avsnitt av 115