tv4play logo

70-årig kvinna blev frisk från Alzhemier

En medicinskt revolutionerande upptäckt i Colombia, En kvinna som insjuknat i Alzheimer har visat sig hon bär på en väldigt ovanlig mutation som är resistent mot sjukdomen. Detta genombrott som kan komma att betyda mycket för framtida bot mot den svåra sjukdomen, berättar Oskar Hansson - professor i neurologi vid Lunds universitet.

70-årig kvinna blev frisk från Alzhemier

En medicinskt revolutionerande upptäckt i Colombia, En kvinna som insjuknat i Alzheimer har visat sig hon bär på en väldigt ovanlig mutation som är resistent mot sjukdomen. Detta genombrott som kan komma att betyda mycket för framtida bot mot den svåra sjukdomen, berättar Oskar Hansson - professor i neurologi vid Lunds universitet.

Säsong höst 2020

5 avsnitt av 96

Live