Stora avloppsproblemet: Trosor

I Storfors täpper trosor till avloppen och ger stora problem för den tekniska driften.

Stora avloppsproblemet: Trosor

I Storfors täpper trosor till avloppen och ger stora problem för den tekniska driften.

Säsong höst 2020

29 avsnitt av 96

Live