tv4play logo

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset: Man ska förbereda sig

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet. EU-kommissionen har bett EU-länderna att se över sina virusrutiner. I dag hade folkhälsomyndigheten en presskonferens gällande Sveriges bredskap kring coronaviruset. Karin Tegmark Wisell, som är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten: En pandemi har vi pandemiplaner för. Alla landets regioner har pandemiplaner. Det handlar om strukturer. Man får prioritera om i vården helt enkelt. Man ska inte skrämmas och man ska inte göra saker irrationellt utan nu gäller det att förbereda sig för att ge en god hälso- och sjukvård för den situation vi befinner oss i nu.

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset: Man ska förbereda sig

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet. EU-kommissionen har bett EU-länderna att se över sina virusrutiner. I dag hade folkhälsomyndigheten en presskonferens gällande Sveriges bredskap kring coronaviruset. Karin Tegmark Wisell, som är avdelningschef på Folkhälsomyndigheten: En pandemi har vi pandemiplaner för. Alla landets regioner har pandemiplaner. Det handlar om strukturer. Man får prioritera om i vården helt enkelt. Man ska inte skrämmas och man ska inte göra saker irrationellt utan nu gäller det att förbereda sig för att ge en god hälso- och sjukvård för den situation vi befinner oss i nu.

Säsong vår 2020 - 58 avsnitt

Live - 1 avsnitt