tv4play logo

Så skiljer sig dödsiffrorna i Norden

Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms Universitet har räknat på tillväxsttatkten på spridningen mellan de nordiska länderna, Danmark, Finland och Sverige.

Så skiljer sig dödsiffrorna i Norden

Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms Universitet har räknat på tillväxsttatkten på spridningen mellan de nordiska länderna, Danmark, Finland och Sverige.

Säsong vår 2020

110 avsnitt av 115