tv4play logo

De gifter sig – coronasäkert

I Sverigesvepet besöker vi Västerås där ett par ska gifta sig coronasäkert. Frej Norling och Sabina Odder ska gifta sig och gästerna ska vara med digitalt. ”Bara fått positiv feedback. ”

De gifter sig – coronasäkert

I Sverigesvepet besöker vi Västerås där ett par ska gifta sig coronasäkert. Frej Norling och Sabina Odder ska gifta sig och gästerna ska vara med digitalt. ”Bara fått positiv feedback. ”

Säsong vår 2020

99 avsnitt av 115

Live