tv4play logo

Gult kort för en loska?

Fotbollsspottet behöver stoppas för att minska virusspridningen. I Storbritannien utreds nu hur spottande spelarna ska hindras från att stänka saliv.

Gult kort för en loska?

Fotbollsspottet behöver stoppas för att minska virusspridningen. I Storbritannien utreds nu hur spottande spelarna ska hindras från att stänka saliv.

Säsong vår 2020

110 avsnitt av 115