Smittspridningen i Spanien: ”Många besöker soppkök för att klara sig”

Spanien är fortsatt hårt drabbad av smittspridningen. Ritva Rönnberg rapporter direkt på plats. Det är ett allvarligt läge för Spaniens ekonomi. Och efter sommarens har läget förvärrats. Smittspridningen har tyvärr ökat igen.

Smittspridningen i Spanien: ”Många besöker soppkök för att klara sig”

Spanien är fortsatt hårt drabbad av smittspridningen. Ritva Rönnberg rapporter direkt på plats. Det är ett allvarligt läge för Spaniens ekonomi. Och efter sommarens har läget förvärrats. Smittspridningen har tyvärr ökat igen.

Säsong höst 2020

30 avsnitt av 96

Live