Den svenska tunnelbanemyggan har rest till Göteborg

Efter att Göteborgsbor klagat på ökade myggbett inomhus bad Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänheten om hjälp att kartlägga tunnelbanemyggan, aka Culex pipiens f molestus. Myggan bor gärna i fuktiga miljöer under mark i stadsmiljö samt är känd för att bita människor.Syftet var bland annat att få bättre kunskap om vilka myggarter som finns i stadsmiljöer i södra Sverige. Det kom in över 3 200 myggor till myndigheten. Den nu färdiga studien ökar forskarnas kunskap om tunnelbanemyggans utbredning. Arten, som framför allt förknippats med urbana miljöer, även hittades i Sollebrunn i Västergötland och Hörby i Skåne, säger en av forskarna bakom studien, Tobias Lilja vid SVA.

Den svenska tunnelbanemyggan har rest till Göteborg

Efter att Göteborgsbor klagat på ökade myggbett inomhus bad Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänheten om hjälp att kartlägga tunnelbanemyggan, aka Culex pipiens f molestus. Myggan bor gärna i fuktiga miljöer under mark i stadsmiljö samt är känd för att bita människor.Syftet var bland annat att få bättre kunskap om vilka myggarter som finns i stadsmiljöer i södra Sverige. Det kom in över 3 200 myggor till myndigheten. Den nu färdiga studien ökar forskarnas kunskap om tunnelbanemyggans utbredning. Arten, som framför allt förknippats med urbana miljöer, även hittades i Sollebrunn i Västergötland och Hörby i Skåne, säger en av forskarna bakom studien, Tobias Lilja vid SVA.

Säsong höst 2020

30 avsnitt av 96

Live