tv4play logo

Likkistan behöver renoveras: "Vatten sprutar ut över torget"

Idag besöker Sverigesvepet Örebro där det kända konstverket Likkistan står. Den läcker över 3000 liter vatten och behöver nu renoveras.

Likkistan behöver renoveras: "Vatten sprutar ut över torget"

Idag besöker Sverigesvepet Örebro där det kända konstverket Likkistan står. Den läcker över 3000 liter vatten och behöver nu renoveras.

Säsong höst 2020

53 avsnitt av 96