tv4play logo

Fler vill föda hemma under pandemin: ”Lugn och trygghet”

Ungefär 20-25 tusen kronor kan det kosta om man vill ta hjälp av en barnmorska för att föda sitt barn hemma istället för på sjukhus. Men i och med pandemin såg Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ett ökat intresse för hemfödslar och bekostar dem nu i regionens regi.

Fler vill föda hemma under pandemin: ”Lugn och trygghet”

Ungefär 20-25 tusen kronor kan det kosta om man vill ta hjälp av en barnmorska för att föda sitt barn hemma istället för på sjukhus. Men i och med pandemin såg Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ett ökat intresse för hemfödslar och bekostar dem nu i regionens regi.

Säsong höst 2020

53 avsnitt av 96