tv4play logo

Coronafallen ökar: “Sprids mer effektivt på hösten och vintern”

Smittspridningen och dödssiffrorna i Sverige fortsätter att öka med dödstal som överstigit 7 000. Återigen ställs den svenska strategin under internationell lupp och kritiken mot den får ny fart. Björn Olsen, professor och överläkare infektionssjukdomar, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset: ”Kan vara på väg mot någon slags platå.”

Coronafallen ökar: “Sprids mer effektivt på hösten och vintern”

Smittspridningen och dödssiffrorna i Sverige fortsätter att öka med dödstal som överstigit 7 000. Återigen ställs den svenska strategin under internationell lupp och kritiken mot den får ny fart. Björn Olsen, professor och överläkare infektionssjukdomar, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset: ”Kan vara på väg mot någon slags platå.”

Säsong vår 2021

10 avsnitt av 112