Här får varje elev eget "kontor" i skolan

,
9 min 56 sek
De kommande 10 åren ska upp emot 1500 nya skolor byggas i Sverige. Men det finns inga nationella riktlinjer för hur de här skolorna ska byggas i Stockholms stads kommunala riktlinjer till exempel nämner man överhuvudtaget inte lärande. Detta trots att forskning tydligt visar att just arbetsmiljön är superviktig för hur barnen, eleverna, mår och presterar. På Elmeskolan i Älmhult her klassrumen möblerats om för att skapa större studiero för barnen – något som verkligen har hjälpt både elever och lärare.
4 år sedan

Här får varje elev eget "kontor" i skolan

,
9 min 56 sek
De kommande 10 åren ska upp emot 1500 nya skolor byggas i Sverige. Men det finns inga nationella riktlinjer för hur de här skolorna ska byggas i Stockholms stads kommunala riktlinjer till exempel nämner man överhuvudtaget inte lärande. Detta trots att forskning tydligt visar att just arbetsmiljön är superviktig för hur barnen, eleverna, mår och presterar. På Elmeskolan i Älmhult her klassrumen möblerats om för att skapa större studiero för barnen – något som verkligen har hjälpt både elever och lärare.
4 år sedan