tv4play logo

Massuppsägning bland barnmorskorna: ”Ett tempo som varit direkt skadligt”

De senaste veckorna har det på flera håll i landet rapporterats om barnmorskor som flyr yrket. Bara under det här året har över 40 barnmorskor sagt upp sig från Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm för att arbetssituationen där beskrivs som ohållbar. En av barnmorskorna som lämnat SÖS och i dag jobbar på Danderyds förlossning är Hannah Dahlbäck.

Massuppsägning bland barnmorskorna: ”Ett tempo som varit direkt skadligt”

De senaste veckorna har det på flera håll i landet rapporterats om barnmorskor som flyr yrket. Bara under det här året har över 40 barnmorskor sagt upp sig från Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm för att arbetssituationen där beskrivs som ohållbar. En av barnmorskorna som lämnat SÖS och i dag jobbar på Danderyds förlossning är Hannah Dahlbäck.