tv4play logo

Professor: Finns vårdpersonal som vägrar vaccinering

Över 10 000 svenskar har dött i covid-19 och bakom varje siffra finns en person och anhöriga. Viktor Winterqvist, förlorade sin storebror Rickard Andersson i april. Johan Styrud, överläkare Danderyds sjukhus, kommenterar det höga dödstalet och Yngve Gustafson, professor geriatrik Umeå univetsitet, berättar om varför så många äldre fortfarande dör i sjukdomen: ”En stor risk är undernäring”. Och att han fått rapporter om att många anställda inom vården inte vill vaccinera sig mot covid-19.

Professor: Finns vårdpersonal som vägrar vaccinering

Över 10 000 svenskar har dött i covid-19 och bakom varje siffra finns en person och anhöriga. Viktor Winterqvist, förlorade sin storebror Rickard Andersson i april. Johan Styrud, överläkare Danderyds sjukhus, kommenterar det höga dödstalet och Yngve Gustafson, professor geriatrik Umeå univetsitet, berättar om varför så många äldre fortfarande dör i sjukdomen: ”En stor risk är undernäring”. Och att han fått rapporter om att många anställda inom vården inte vill vaccinera sig mot covid-19.

Säsong vår 2021

13 avsnitt av 112