tv4play logo

Fortsatt oense i Expedition - tält eller lodge?

Johan Ernst vill att gruppen ska acklimatisera sig genom att öva på det som senare kan bli allvar, men deltagarna tycker det är dumt och onödigt att bo i tält när det finns stugor att sova i.

Fortsatt oense i Expedition - tält eller lodge?

Johan Ernst vill att gruppen ska acklimatisera sig genom att öva på det som senare kan bli allvar, men deltagarna tycker det är dumt och onödigt att bo i tält när det finns stugor att sova i.

Säsong 1

8 avsnitt av 8