Fortsatt oense i Expedition - tält eller lodge?

,
3 min 20 sek
Johan Ernst vill att gruppen ska acklimatisera sig genom att öva på det som senare kan bli allvar, men deltagarna tycker det är dumt och onödigt att bo i tält när det finns stugor att sova i.
26 november 2019