tv4play logo

Lera överallt när Jonas Hallberg kämpar hårt i nya cellen

En nyckel, ett rumt fullt med lera och en vakt. Här måste Jonas Hallberg brottas i lera för att komma åt nyckeln.

Lera överallt när Jonas Hallberg kämpar hårt i nya cellen

En nyckel, ett rumt fullt med lera och en vakt. Här måste Jonas Hallberg brottas i lera för att komma åt nyckeln.

Säsong 18