tv4play logo

Här utvinns salt till din mat - Fahléns matäventyr

Hans Fahlén och Peter Norman besöker en plats som utvinner salt.

Här utvinns salt till din mat - Fahléns matäventyr

Hans Fahlén och Peter Norman besöker en plats som utvinner salt.

Säsong 1

6 avsnitt