tv4play logo

"Det borde vara varenda kottes självklarhet att hjälpa andra"

Familjen Nikula besöker ett flyktingboende och lär sig att inte ta så mycket för givet.

"Det borde vara varenda kottes självklarhet att hjälpa andra"

Familjen Nikula besöker ett flyktingboende och lär sig att inte ta så mycket för givet.

Säsong 2018

8 avsnitt