tv4play logo

Farmen - Norge

Långt bort från moderniteter ska en udda grupp människor, isolerade från omvärlden, driva en gård som man gjorde för 100 år sedan. Förutom att driva gården kämpar de mot varandra tills bara en står kvar som vinnare.

Säsong 13 - 33 avsnitt

Farmen Norge del 1

6 mars 2018 · 44m 34s

Säsongsstart. Fjorton personer anländer till Sandvika. En person meddelar genast sin önskan att bli storbonde, något flera reagerar på. Deras mentor kommer med veckans uppdrag och det uppstår genast meningsskiljaktigheter.

Farmen Norge del 2

7 mars 2018 · 43m 5s

Deltagarna har redan gjort klart första delen av uppdraget. Samtidigt har irritation uppstått på grund av bristen på mat. Storbonden väljer förstekämpe, ett val som förvånar många. Den utvalde reagerar starkt och utlovar hämnd.

Farmen Norge del 3

8 mars 2018 · 1h 6m 15s

Det är dags för andrekämpeval. Storbonden och några hjälpare ska besöka marknaden men först måste de få uppdragen godkända för att få pengar att handla för. Storbonden oroar sig för att de inte har gjort allt korrekt.

Farmen Norge del 4

13 mars 2018 · 43m 23s

En ny storbonde har tagit över men visar sig inte riktigt ha vad som krävs. Mentorn kommer till gården med veckans uppdrag. En av deltagarna delar med sig av något hen grubblat på och storbonden måste be om hjälp.

Farmen Norge del 5

14 mars 2018 · 43m 36s

Som en del av veckans uppdrag blir deltagarna inbjudna till ett trevligt event. Storbonden låter alla andra arbeta medan hen själv tar det lugnt. Samtidigt kämpar storbonden med valet av förstekämpe.

Farmen Norge del 6

15 mars 2018 · 1h 5m 6s

Det är dags för duell och förstekämpen väljer andrekämpe. Deltagarna arbetar med uppdrag och gör allt för att få dem klara. Frågan är om deras hårda arbete kommer ge utdelning.

Farmen Norge del 7

20 mars 2018 · 44m 7s

Den nya storbonden styr farmen med säker hand. För veckans uppdrag måste alla dra sitt strå till stacken så att de kan klara av det. Flera av uppgifterna är komplicerade och en av deltagarna gör ett stort misstag som äventyrar allt.

Farmen Norge del 8

21 mars 2018 · 43m 3s

Storbonden väljer förstekämpe. Deltagarna har jobbat hårt med uppdragen och är trötta men så får de en överraskning som ger dem motivation. Ett av djuren på gården blir sjukt samtidigt som en deltagare skadas.

Farmen Norge del 9

22 mars 2018 · 1h 6m 34s

En allvarlig incident påverkar alla på gården. Mentorn kommer för att bedöma uppdragen och förstekämpen tycker det är tufft att välja motståndare. Det blir en nervös duell och det är små marginaler som avgör vem som får lämna farmen.

Farmen Norge del 10

27 mars 2018 · 43m 56s

Det är en ny vecka på farmen och en ny storbonde har utsetts. Den här veckan är det också dags för slakt där några väljer att inte vara med medan några av de som deltar reagerar starkt.

Farmen Norge del 11

28 mars 2018 · 43m 5s

Storbonden försöker tänka taktiskt när hen ska välja förstekämpe. Veckans uppdrag visar sig innebära mer arbete än vad deltagarna först trott och mycket står på spel. Storbonden får tygla humöret när en uppgift inte görs korrekt.

Farmen Norge del 12

29 mars 2018 · 1h 4m 9s

Mycket av veckans uppdrag är gjort men lite återstår och det är en osäker grupp som tar emot mentorn och hans fru. Förstekämpen måste välja andrekämpe och valet överraskar många. Sedan är det dags för duell.

Farmen Norge del 13

3 april 2018 · 43m 56s

Den nya storbonden har en strategi för veckans uppdrag som inte tilltalar alla. Deltagarna har nu varit på farmen ett tag och vissa har börjat irritera sig på varandra. En konfrontation uppstår när en person får nog.

Farmen Norge del 14

4 april 2018 · 44m 22s

Storbonden väljer förstekämpe och rättfärdigar sitt beslut med att det är för allas välmående. Arbetet med veckans uppdrag fortskrider och två deltagare som inte arbetat tillsammans tidigare utvecklar en fin vänskap.

Farmen Norge del 15

5 april 2018 · 1h 6m 0s

Valet av andrekämpe överraskar många och det kommer att bli en spännande duell när förloraren måste lämna farmen. Mentorn och hans fru kommer för att bedöma veckans uppdrag och frågan är om storbondens taktik kommer att ge utdelning.