tv4play logo

Patrik Sjöberg till sjukhus

Patrik Sjöberg är sjuk - och övertalas av de övriga deltagarna att släppa sin envishet och söka läkarvård.

Patrik Sjöberg till sjukhus

Patrik Sjöberg är sjuk - och övertalas av de övriga deltagarna att släppa sin envishet och söka läkarvård.

Säsong 2019 - 10 avsnitt