tv4play logo

Wincent lurar storbonden med instruktioner

Farmens första storbonde Anette får genomgång av Wincent om veckans uppdrag, men möter ett par svårigheter längs vägen.

Wincent lurar storbonden med instruktioner

Farmens första storbonde Anette får genomgång av Wincent om veckans uppdrag, men möter ett par svårigheter längs vägen.

Säsong 13

72 avsnitt

Säsong 12

Säsong 11