Jessica Yousef och Matilda Krüger plockar bra med poäng i attackbollen mot Storm och Björk

Storm och Björk får det tufft i attackbollen mot snabba Jessica Yousef och Matilda Krüger.

Jessica Yousef och Matilda Krüger plockar bra med poäng i attackbollen mot Storm och Björk

Storm och Björk får det tufft i attackbollen mot snabba Jessica Yousef och Matilda Krüger.