Amazon och Storm överlägsna på pyramiden

Amazon och Storm har inga svårigheter att avfärda utmanarna Helena Kjellgren och Fay Godderigde på pyramiden.

Amazon och Storm överlägsna på pyramiden

Amazon och Storm har inga svårigheter att avfärda utmanarna Helena Kjellgren och Fay Godderigde på pyramiden.