tv4play logo

Ola Salo hjälper David att slå sig fri

David tar hjälp av veckans gäst Ola Salo, att skriva en låt om Davids liv.

Ola Salo hjälper David att slå sig fri

David tar hjälp av veckans gäst Ola Salo, att skriva en låt om Davids liv.

Säsong 11

10 avsnitt av 10

Säsong 10

Säsong 9