• tv4play logo

    Thérese Lindgren berättar om sin öppenhjärtliga video om kärleken som gjort slut

    En av Thérese Lindgrens videor som fått väldigt mycket uppmärksamhet och setts av väldigt många handlar om sorgen av att bli lämnad av den man älskar. Här berättar hon för Pär Lernström hur hon tänkte när hon lade upp den och vad hon skulle gjort annorlunda i samma läge idag.

    Thérese Lindgren berättar om sin öppenhjärtliga video om kärleken som gjort slut

    En av Thérese Lindgrens videor som fått väldigt mycket uppmärksamhet och setts av väldigt många handlar om sorgen av att bli lämnad av den man älskar. Här berättar hon för Pär Lernström hur hon tänkte när hon lade upp den och vad hon skulle gjort annorlunda i samma läge idag.