tv4play logo
Sök

Thérese Lindgren berättar om sina panikattacker som gjort att hon inte lämnat Stockholm på fem år

2012 började Thérese Lindgren få panikångest-attacker. Det ledde till att hon undvek att resa långt hemifrån och att utsätta sig för vissa sociala sammanhang. Hon har knappt ens lämnat Stockholm på fem år.

Thérese Lindgren berättar om sina panikattacker som gjort att hon inte lämnat Stockholm på fem år

2012 började Thérese Lindgren få panikångest-attacker. Det ledde till att hon undvek att resa långt hemifrån och att utsätta sig för vissa sociala sammanhang. Hon har knappt ens lämnat Stockholm på fem år.