tv4play logo

Ingemar Stenmark lurade motståndare med balansövning

Det finns många vägar att ta sig till världstoppen, dessa vägar var Ingemar Stenmark en mästare på att hitta. Här demostrerar han en träningsmetod som konkurrenterna att svettas lite extra när de ficka höra talas om den.

Ingemar Stenmark lurade motståndare med balansövning

Det finns många vägar att ta sig till världstoppen, dessa vägar var Ingemar Stenmark en mästare på att hitta. Här demostrerar han en träningsmetod som konkurrenterna att svettas lite extra när de ficka höra talas om den.