tv4play logo

Öppningsnummer med Idolerna

Årets 12 idoler i öppningsnumret av Idolfinalen 2020.

Öppningsnummer med Idolerna

Årets 12 idoler i öppningsnumret av Idolfinalen 2020.