tv4play logo

Danny Saucedo - Första audition i Idol 2006

Tillbakablick på Danny Saucedos första audition i Idol 2006. Idol-juryn 2006 bestod av Daniel Breitholtz, Peter Swartling, Kishti Tomita, Claes af Geijerstam.

Danny Saucedo - Första audition i Idol 2006

Tillbakablick på Danny Saucedos första audition i Idol 2006. Idol-juryn 2006 bestod av Daniel Breitholtz, Peter Swartling, Kishti Tomita, Claes af Geijerstam.

Säsong 2020

22 avsnitt