tv4play logo

Nova Luther – “Mirrors” – Justin Timberlake – Idol 2020

Nova Luther sjunger “Mirrors” av Justin Timberlake i den nionde fredagsfinalen av Idol 2020

Nova Luther – “Mirrors” – Justin Timberlake – Idol 2020

Nova Luther sjunger “Mirrors” av Justin Timberlake i den nionde fredagsfinalen av Idol 2020

Säsong 2020

55 avsnitt