tv4play logo
Sök

Karl Prytz - Hurricane av Laine (hela audition 2019)

Idol-audition: Se Karl Prytz sjunga Hurricane av Laine för Idol-juryn i Stockholm 2019.

Karl Prytz - Hurricane av Laine (hela audition 2019)

Idol-audition: Se Karl Prytz sjunga Hurricane av Laine för Idol-juryn i Stockholm 2019.

Säsong 2020

55 avsnitt