tv4play logo

Instagrams olagliga rovdjur

Charlet Duboc reser till Kuwait för att studera handeln av exotiska vilddjur som blivit allt vanligare på den Arabiska halvön. Djuren som används för att öka personers popularitet på sociala medier. Något som tidvis har dödliga konsekvenser.

Rättigheter: Kan endast ses i Sverige