tv4play logo

Jobs

, 2 tim 2 min
Apples fixstjärna Steve Jobs gick bort 2011 men hans skugga vilar fortfarande tung. Här skildras hans fascinerande karriär, från lovande tv-spelsutvecklare till grundare av Apple, och en position som en av världens mest beundrade innovatörer.
Till Jobs