tv4play logo

Sophie Nordh om "Johan Falk - Barninfiltratören"

Skådespelaern Sophie Nordh (spelar Meliz Karlge) berättar om sin roll i Johan Falk-filmen "Barninfiltratören".

Sophie Nordh om "Johan Falk - Barninfiltratören"

Skådespelaern Sophie Nordh (spelar Meliz Karlge) berättar om sin roll i Johan Falk-filmen "Barninfiltratören".